• آدرس:

    اصفهان-شهر خورزوق-بلوار ولی عصر -خیابان گلزار شهدای-دلیگان-تولیدی یکتا

  • شماره تلفن:

    ۰۹۱۳۳۲۵۲۳۰۲-۰۳۱۴۵۴۰۳۴۸۹

  • ایمیل

    MehranRazavi13@gmail.com